วัดสายมูใกล้กรุงเทพ เสริมดวงให้ปังไม่หยุด

วัดสายมูใกล้กรุงเทพ ใครที่อยากไปมูตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเสริมดวง หวังช่วยขจัดอุปสรรคต่างๆ ในชีวิต หรืออยากมีชีวิตที่ดีและราบรื่นขึ้น แมน การิน นักแสดงที่มีความสามารถด้านเลขศาสตร์และการดูดวง แนะนำวัดสายมูเตลูพิกัดในกรุงเทพฯ เลือกแบบที่เดินทางง่าย ไปสะดวก พร้อมเคล็ดลับเสริมดวง

วัดสายมูใกล้กรุงเทพ ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน กรุงเทพมหานคร

วัดสายมูใกล้กรุงเทพ สถานที่นี้เป็นที่ที่มีพลังงานดีอย่างมาก ใครที่ต้องการขอพรเรื่องการงาน การเงิน ความร่ำรวย และการชนะศัตรู หรือชนะคดีความ ห้ามพลาดที่นี่เลย ใครที่กำลังขายบ้าน ขายที่ดิน หรือเป็นนายหน้าแล้วอยากขายที่ได้ สามารถมาขอพรที่นี่ได้เช่นกันทริกการขอคือ องค์ด้านซ้ายให้ก้มลงกราบที่เท้าท่านและขอพร ส่วนองค์ขวาให้จับมือท่านทั้งสองข้างและจ้องตาท่านเพื่อขอพร และที่สำคัญอีกอย่างคือการให้อาหารกับสัตว์พาหนะของท่าน เพื่อเสริมดวงชะตาให้คำขอพรเป็นจริงอย่างเร็วขึ้น

ศาลเจ้ากวนอู (ตัวเต็ม: 武聖廟) เป็นศาลเจ้าเทพกวนอูของกลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยน ต่อมาได้รับการเคารพและดูแลรักษาโดยกลุ่มชาวจีนแต้จิ๋วจวบจนมาจนถึงปัจจุบัน ศาลแห่งนี้ตั้งอยู่ในซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพมหานครที่ก่อสร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีประวัติจารึกขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2331[1]

ศาลเจ้ากวนอู มีทำเลที่ตั้งติดแหล่งน้ำจึงมีการวางผังหันสู่แม่น้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เช่นเดียวศาลเจ้าเกียนอันเกง ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้ ๆ กัน สำหรับผังบริเวณของศาลเจ้ามีลักษณะศาลเจ้าขนาดกลาง มีการวางผังแบบตัว I หรือ 工 (กง) คือมีลักษณะเป็นอาคาร 2 หลังที่วางขนานกัน ได้แก่ อาคารทางเข้าและอาคารประธาน โดยมีชานเชื่อมต่อบริเวณใจกลางศาลเจ้า บริเวณด้านข้างของชานเชื่อมทั้ง 2 ฝั่งเป็นบ่อน้ำในลานกลางแจ้งขนาดย่อม

วัดขุนจันทร์ ภาษีเจริญ กทม.

วัดขุนจันทร์ หรือชื่อเต็มๆ นั้น เรียกว่า วัดวรามาตยภัณฑสารารา เป็นอีกหนึ่งวัดที่อยู่ในบริเวณของตลาดพลู จะสังเกตได้จากความโดดเด่นของวัด ที่มีทั้งศิลปะ สถาปัตยกรรม การออกแบบต่างๆ สวยงดงามและไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็น หุ่น หรือรูปปั้นต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ยังมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานอีกด้วยนะคะ

ที่เที่ยววัด กรุงเทพ พระราหูวัดนี้ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่ฝั่งธนและย่านตลาดพลูมากว่าร้อยปีเลยค่ะ โดยสร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2370-2380 ในสมัยรัชกาลที่ 3 อายุประมาณ 177 ปีได้ โดยท่าน พระยามหาอำมาตยาธิบดี (ป้อม อมาตยกุล) ซึ่งตอนนั้นก็ได้ตั้งชื่อว่า “วัดขุนจันทร์” เพราะผู้สร้างวัดนี้ได้รับชัยชนะจากเวียงจันทร์นั่นเองค่ะ จนมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ แล้วขอพระราชทานชื่อใหม่จากในหลวงรัชกาลที่ 5 ได้ชื่อว่า “วัดวรามาตยภัณฑสาราราม”ไฮไลท์ ของ วัดขุนจันทร์สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ของ วัดขุนจันทร์ จะเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบไทยกับเมียนมาอย่างสวยงาม และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะมากมาย ทั้ง หลวงพ่อโต หลวงพ่อหยกขาว เจ้าแม่กวนอิมเพชรงาม พระพุทธรูปปางไสยาสน์ พระพุทธชินราช เป็นต้นค่ะ แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดน่าจะเป็น พระราหู ค่ะ

วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กทม

วัดนาคปรกได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๒๙๑ โดยเป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ (หนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๐๐๐๓/๗๑๗๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๑ เรื่องขอรับรองสภาพวัด) อาณาเขตวิสุงคามสีมา มีขนาดความกว้าง ๔๘.๖๐ เมตร ความยาว ๕๐.๗๐ เมตร กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียน “วัดนาคปรก” เป็นโบราณสถาน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๐ ในปัจจุบัน มีพระกิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต) เป็นเจ้าอาวาส

ความเป็นมา | การสร้างวัด :
วัดนาคปรก มีอายุเก่าแก่เกือบ ๓๐๐ ปี แต่เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดปก” เนื่องจากตั้งอยู่กลางสวนป่าที่ปกคลุมไว้ สันนิษฐานการสร้างวัดว่า ประชาชนชาวบ้านในชุมชนร่วมกันสร้างขึ้น ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ราวปี พ.ศ. ๒๒๙๑ หรือก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ เพียง ๑๙ ปี และสืบเนื่องจากภาวะทางสงคราม ประชาชนต่างพากันเดือดร้อนและต้องหลบหนีลี้ภัย เป็นเหตุให้วัดปกถูกทิ้งร้างเป็นเวลานาน มีสภาพที่เสื่อมโทรม ให้เห็นเพียงอุโบสถและวิหารที่เหลือแต่หลังคาและฝาผนังเท่านั้น

วัดท่าซุง อุทัยธานี

วัดสายมูใกล้กรุงเทพ“วัดท่าซุง อุทัยธานี” หรือ “วัดจันทาราม” เป็นวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องเกจิอาจารย์ดังและความสวยงามของสถาปัตยกรรม ทำให้วัดท่าซุงกลายเป็นสถานที่สำคัญให้พุทธศาสนิกชนชาวอุทัยธานี และนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ ได้เดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพร ขอโชคลาภ รวมถึงชมความงดงามของวิหารแก้ว วัดท่าซุงประวัติวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี มีที่มาอย่างไรวัดจันทาราม หรือวัดท่าซุง เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมทีเป็นเพียงวัดเล็กๆ เท่านั้น แต่ในปี พ.ศ.2332 เมื่อหลวงพ่อใหญ่องค์ที่สองเข้ามาเป็นเจ้าอาวาส ได้เริ่มบูรณปฏิสังขรณ์และสร้างส่วนอื่นๆ เพิ่มขึ้น ต่อเนื่องไปจนถึงครั้งหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นเจ้าอาวาส จนกลายเป็นหนึ่งในวัดที่พุทธศาสนิกชนแวะมากราบไหว้ขอพร และหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของอุทัยธานี

ส่วนที่มาของชื่อ “วัดท่าซุง อุทัยธานี” มาจากการที่วัดตั้งอยู่บริเวณใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นทางผ่านของเรือขนซุงและสินค้า โดยบางครั้งเรือเหล่านี้จะแวะพักบริเวณท่าหน้าวัด ชาวบ้านในบริเวณนั้นจึงเรียกติดปากกันว่า “วัดท่าซุง”กราบสังขารหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง เกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโรมหาเถระ) หรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง เกิดวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2459 เดิมทีเป็นคน จ.สุพรรณบุรี เมื่ออายุครบ 20 ปี จึงได้เข้าพิธีอุปสมบท ณ วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ก่อนจะศึกษาเล่าเรียนทางธรรม และได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

 

บทความแนะนำ