วัดสวยในไทย ไหว้พระเสริมบุญส่งท้ายปี

วัดสวยในไทย ไหว้พระเสริมบุญส่งท้ายปี ช่วงปีที่ผ่านมาหลายคนต้องเจอกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจทำให้เกิดความบั่นทอนและท้อบ้างเป็นบางจังหวะเวลา หากใครกำลังรู้สึกแบบนั้นอยู่ ลองหาเวลาว่างเดินสายไหว้พระ ทำบุญ เที่ยววัด ก่อนจะจบปี 2564 กัน แต่ไปทั้งทีถือโอกาสนี้ลองหาวัดสวย ๆ ในไทยที่มีเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมโดดเด่น และคุ้มค่าแก่การไปเยือน

วัดหลวงขุนวิน เชียงใหม่ วัดสวยในไทย ไหว้พระเสริมบุญส่งท้ายปี

วัดสวยในไทย ไหว้พระเสริมบุญส่งท้ายปี วัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 700 ปี ตั้งอยู่ใจกลางป่าลึก ความสวยงามของสถาปัตยกรรมแห่งพุทธศิลป์ที่นี่เป็นที่เลื่องลือถึงความสวยงามแบบอันซีน โดยรอบบริเวณล้อมรอบด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาชนิด ชมความสวยงามบันไดพญานาคขนาดใหญ่ ปูนปั้นสีขาว และขั้นบันไดแต่ละขั้นคล้ายดั่งเกล็ดพญานาค ตลอดจนพระอุโบสถประดับด้วยลวดลายตกแต่งอย่างอ่อนช้อยตามแบบฉบับล้านนา สร้างขึ้นจากไม้ทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปไม้ปางปรินิพพาน ไว้ประชาชนที่มาเที่ยววัดเข้ามากราบไหว้ ท่ามกลางบรรยากาศสงบและปลีกวิเวกจากความวุ่นวายทั้งปวง

ประวัติ วัดหลวงขุนวินความเป็นมาของ วัดแห่งนี้ ว่ากันว่า พระพุทธองค์เคยทรงเสด็จมายังบริเวณที่ตั้งของ วัดหลวงขุนวิน นี้ เล่าว่ามีชาวลัวะ 2 คน คือ ขุนสาบและขุนสระเมิง ได้กราบทูลขอพระเกศาธาตุ พระพุทธองค์เลยทรงประทานให้ แล้วสร้างพระเจดีย์ครอบไว้บนยอดเตี้ยๆ ที่ชื่อว่า พระธาตุม่อนเปี้ยะ

หลังจากนั้น ก็ได้กลายเป็นวัดร้างอยู่นาน จนในปี พ.ศ. 2497 ครู บาอุ่นเรือน สุภทฺโท วัดควรนิมิตร ของ อำเภอสันป่าตอง ก็ได้มาบูรณะวัดนี้อีกครั้งค่ะ นอกจากนี้ยังมีตำนานเล่ากันอีกว่าในกาลข้างหน้าจะมีไม้ใหญ่ยืนตายอยู่ต้นหนึ่ง ซึ่งไม้ต้นนี้จะถูกนำมาเป็นพุทธบูชาต่อไป และในปัจจุบันไม้ต้นนี้ก็มีขึ้นเหมือนคำทำทายในอดีตจริงๆ ค่ะ

ไฮไลท์ ของ วัดหลวงขุนวินแต่ด้วยความที่ วัดหลวงขุนวิน เป็นวัดที่อยู่ไกลจากชุมชน ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง มีแค่พลังงานจากแสงอาทิตย์เท่านั้น ไม่ได้มีถนนดีๆ เข้าถึงตัววัด ทำให้เข้าถึงยาก เลยไม่ได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากเท่าไหรค่ะ แต่ภายในวัดก็มีสิ่งก่อสร้างสวยๆ มากมาย ทั้ง อุโบสถพระยืน (ปางจงกรมแก้ว) อุโบสถพระนอน (ปางปรินิพพาน) ที่เป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลัก และ บันไดพญานาค เป็นต้น

  • ที่อยู่ : ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วัดโลกโมฬี จังหวัดเชียงใหม่

หนึ่งในวัดเก่าแก่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่งดงามตามแบบฉบับของศิลปะล้านนา ภายในวัดมีศาสนสถานสำคัญมากมาย เช่น “เจดีย์ทรงปราสาท” มีประติมากรรมรูปเทวดาที่ประดับตามมุมของเจดีย์, “วิหารหลวง” เป็นวิหารที่สร้างขึ้นใหม่ภายหลังการบูรณะวัด เป็นศิลปะแบบล้านนา แฝงไว้ด้วยความงดงามและประณีต ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ นามว่า “พระพุทธสันติจิรบรมโลกนาถ” และ “หอมณฑปพระนางเจ้าจิรประภามหาเทวี” ภายในประดิษฐานรูปหล่อพระนางจิรประภามหาเทวี เป็นต้น

  • ที่อยู่ : ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วัดพิพัฒน์มงคล สุโขทัย

หนึ่งในวัดสวยแห่งอำเภอทุ่งเสลี่ยม ชมความสวยงามของพระพุทธรูปทองคำ หรือพระพุทธสุโขโพธิ์ทอง เด่นสง่าในปางมารวิชัย งดงามด้วยศิลปะสมัยสุโขทัยอย่างยากที่จะบรรยาย ทั้งยังเป็นที่นับถือและศรัทธาของชาวทุ่งเสลี่ยมเป็นอย่างมาก รวมถึงยังมีถาวรวัตถุต่าง ๆ ที่จัดเป็นเอกลักษณ์วิจิตรเชิงศิลปะโบราณทรงไทยล้านนา ล้วนแล้วทรงคุณค่าและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันควรค่าแก่การรักษาเป็นอย่างยิ่ง

ในปี พ.ศ. 1910 พญากือนา ทรงให้ราชบุรุษไปนิมนต์พระมหาเถระเจ้ามาสืบศาสนาในล้านนา แต่พระมหาเถระทรงชราภาพมาก จึงให้พระอนันทะเถระและพระเถระที่เป็นศิษย์อีก 10 รูป มาสืบทอดพระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนาซึ่งคณะสงฆ์เหล่านั้นได้จำพรรษาที่วัดโลกโมฬี อันเป็นสถานที่ใช้ในการต้อนรับพระราชอาคันตุกะจากต่างเมือง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2070 พญาเมืองเกษเกล้า ได้ถวายบ้านหัวเวียงให้เป็นอารามวัดโมฬี และใน พ.ศ. 2071 ได้ทรงให้สร้างมหาเจดีย์และวิหารโลกโมฬี ต่อมาเมื่อพญาเกษเกล้าถูกลอบปลงพระชนม์ในปี พ.ศ. 2088 เหล่าข้าราชการ ขุนนาง ได้ทำพิธีที่วัดแสนนอก นำพระบรมอัฐิมาบรรจุไว้ที่วัดโลกโมฬีนอกกำแพงเมืองเชียงใหม่ด้านเหนือของพระอาราม ซึ่งเป็นพระอารามหลวงประจำพระองค์ จากนั้นเสนาอำมาตย์จึงได้ทูลเชิญพระนางจิรประภาเทวี พระอัครมเหสี ขึ้นครองราชสมบัติ ขณะนั้นล้านนากำลังอ่อนแอ สมเด็จพระไชยราชาธิราช กษัตริย์อยุธยา จึงยกทัพมาตีล้านนา แต่ด้วยพระนางจิรประภาเทวีได้ถวายเครื่องบรรณาการไปถวายขอเป็นมิตร พร้อมทูลเชิญสมเด็จพระไชยราชาธิราชเสด็จมาทำบุญที่กู่พญาเมืองเกษเกล้า วัดโลกโมฬี

  • ที่อยู่ : ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0-5565-9164

วัดมณีวงศ์ จังหวัดนครนายก

ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนครนายก ไฮไลต์เด็ดของวัดนี้ นั่นคือ การเข้าชมวังรัตนมณีมหานครบาดาลนาคราช หรือถ้ำพญานาค ภายในตกแต่งอย่างสวยงาม หากเดินเข้าไปจะรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในเมืองบาดาล นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพุทธศิลป์อันควรค่าแก่การเยี่ยมชม ตั้งแต่ซุ้มประตูวัด พระพุทธรูปสีเหลืองทองปางปาลิไลยก์ วิหารเซียน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ พระอุโบสถ และสวนปฏิบัติธรรม หากมีเวลาและโอกาสมาเที่ยววัด ลองแวะเข้าไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดกันได้เลย

  • ที่อยู่ : ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
  • เบอร์โทรศัพท์ : 09-5195-5565

วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ จังหวัดสระบุรี

วัดสวยในไทย ไหว้พระเสริมบุญส่งท้ายปี   วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ หรือถ้ำเขาน้ำพุ วัดสวยกลางหุบเขา ล้อมรอบด้วยทัศนียภาพสวยงามของภูเขาทั้งสามด้าน จุดเด่นความน่าสนใจของวัดแห่งนี้ นั่นคือ ถ้ำหินสวยงามหลายถ้ำ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เช่น ถ้ำพระโพธิสัตว์ ถ้ำพระธรรมทัศน์ ถ้ำลุมพินีสวนหิน และถ้ำสงัดเจดีย์ เป็นต้น ตลอดจนการเข้าชมภาพแกะสลักนูนต่ำศิลปะแบบทวารวดี ซึ่งมีอายุเก่าแก่ยาวนานกว่าพันปี ตลอดจนยังมีพระสถูปเจดีย์และพระพุทธรูปให้กราบไหว้สักการะ เพื่อขอพรและเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

  • ที่อยู่ : บ้านน้ำพุ หมู่ 10 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08-6400-9895